Dostal jsem plné odškodnění?

Zaplatil mi zaměstnavatel vše, na co mám nárok?

Velmi často se stává, že ze strany zaměstnavatele dojde ke krácení odškodnění pro poškozeného zaměstnance, ať již z nezkušenosti nebo se záměrem zaměstnance úmyslně poškodit. Důvodem však může být i neznalost zaměstnance, který má aktivně uplatňovat své nároky, aniž by věděl, jaké to jsou nároky, jak stanovit jejich výši a jakým způsobem je doložit.
nároky při odškodnění

Nejčastější situace neúplného odškodnění

Zaměstnavatel rozporuje nebo nesprávně stanoví výši průměrného nebo pravděpodobného hrubého hodinového výdělku, který je podstatný pro výpočet ztráty na výdělku po dobu nebo po skončení pracovní neschopnosti. Chyba ve výpočtu znamená pro poškozeného zaměstnance značné finanční škody, aniž by o nich věděl.
V případě bolestného nebo ztížení společenského uplatnění může dojít k neúplnému odškodnění nejčastěji z důvodu, že ošetřující lékař chybně ohodnotil bolestné nebo trvalé následky dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., nebo zaměstnavatel, respektive jeho zákonná pojišťovna, odmítá některé bolesti nebo trvalé následky uznat.
Poškození zaměstnanci neví, že mohou uplatnit u zaměstnavatele veškeré účelně vynaložené náklady léčení, které souvisí s pracovním úrazem, a to včetně cestovného do zdravotnických zařízení a nákladů za péči o poškozeného zaměstnance, o kterého se stará osoba mu blízká. Vzhledem k tomu, že je na poškozeném, aby vzniklou újmu uplatnil a doložil u zaměstnavatele, z důvodu, že neví, jak na to a na co všechno má nárok, se ochuzuje o své peníze.
V případě zvlášť závažného ublížení na zdraví zaměstnance osoby mu blízké, jako je manžel/ka, partner/ka, děti, rodiče a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, neví, že mají nárok na jednorázovou náhradu vzniklé nemajetkové újmy. Ochrnutí osoby blízké, závažné poškození mozku, kómatické stavy a jiné závažné případy přitom významně zasáhnou do života nejen poškozeného zaměstnance, ale rovněž do života jeho rodiny, a i tato rodina má nárok na odškodnění. Určení výše takového odškodnění přitom závisí na spoustě dalších okolností, se kterými si poškození často neví rady.
V nejhorším případě, kdy dojde k úmrtí zaměstnance v souvislosti s pracovním úrazem, mají pozůstalí po zaměstnanci nárok na jednorázovou úhradu, která je stanovena zákonem v minimální výši. Je na pozůstalých, aby dosvědčili skutečnosti, které by odůvodnili odškodnění ve vyšších částkách v závislosti na intenzitě vztahu se zemřelým.
Pokud máte pocit, že jste nezískali plné odškodnění za svůj pracovní úraz, raději nás kontaktujte a Váš případ s námi konzultujte. Za konzultaci nic neplatíte.

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Neváhejte kontaktovat náš zkušený tým odborníků.

Pouze ze zákonem stanovených důvodů je krácení případně i dokonce zamítnutí odškodnění pro zaměstnance oprávněné, a to:

  • V případě, že postižený zaměstnanec porušil předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • V důsledku opilosti nebo v důsledku zneužití návykových látek,
  • V případě, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování, tj. jednal lehkovážně.
Pamatujte ale, že zaměstnavatel se nemůže zprostit povinnosti Vás odškodnit v případě, kdy zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu a zdraví.

Pokud Vám zaměstnavatel krátil odškodnění z důvodu spoluzavinění na Vaší straně, vždy nás raději kontaktujte a Váš případ s námi konzultujte. Podmínky a výše krácení odškodnění závisí na mnoha okolnostech a často je odškodnění kráceno neodůvodněně.

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Přestože Poradna pro poškozené sídlí v Kolíně, poskytuje poradenskou činnost i navazující právní zastoupení díky moderním technologiím po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně pro Čechy a v Přerově pro Moravu.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.