Nevyplacené plnění za pracovní úraz

Utrpěli jste pracovní úraz a zaměstnavatel Vám nic nevyplatil?

Často se na nás obrací poškození zaměstnanci s tím, že utrpěli pracovní úraz, ale zaměstnavatel jim doposud nic nevyplatil. Důvodem může být nechuť zaměstnavatele řešit nepříjemnou situaci. Pro poškozeného zaměstnance je tak obtížné bez potřebné součinnosti zaměstnavatele takové nároky uplatnit a doložit. 

Pamatujte si však, že zaměstnavatel nemá povinnost aktivně uplatňovat nároky poškozených zaměstnanců. Poškození zaměstnanci musí sami aktivně hájit svá práva.

Níže si shrneme základní body, které by měl poškozený zaměstnanec znát.

Pamatujte si, že v případě, že utrpíte pracovní úraz, máte nárok na odškodnění.
Zaměstnavatel je povinen Vám poskytnout náhradu materiální škody či nemajetkové újmy i v případě, že dodržel veškeré předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Máte nárok na úhradu bolestného, nákladů, které jste zaplatili v souvislosti s léčbou, a to i za péči osobou blízkou, náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, v případě trvalých následků i náhradu za ztížení společenského uplatnění a náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti tedy tzv. rentu, dále náhradu za věcnou škodu a jednorázovou náhradu pro osoby blízké v případě zvlášť závažného ublížení zaměstnance nebo jeho úmrtí. Podrobnosti o nárocích najdete zde.
Nečekejte však, že vám zaměstnavatel vyplatí uvedené nároky sám od sebe! Je na poškozeném zaměstnanci, aby své nároky uplatnil – tedy vyčíslil, doložil potřebnými dokumenty a vyzval odpovědného zaměstnavatele k jejich úhradě. Pokud to neuděláte, nedostanete odškodnění, neboť zaměstnavatel ani jeho pojišťovna nevyplácí odškodnění bez aktivity poškozeného zaměstnance. Jak postupovat při vzniku pracovního úrazu najdete zde.
Každý nárok se vyčísluje jinak a je k němu nutné doložit jiné podklady.
Rovněž je nutno uplatnit nároky co nejdříve, jelikož podléhají promlčení.
Pokud máte pocit, že to sami nezvládnete a nevíte, jak začít, raději nás kontaktujte a Váš případ s námi konzultujte. 
Za konzultaci nic neplatíte.

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Přestože Poradna pro poškozené sídlí v Kolíně, poskytuje poradenskou činnost i navazující právní zastoupení díky moderním technologiím po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně pro Čechy a v Přerově pro Moravu.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.