Obecně o nárocích

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

V zákoníku práce jsou uvedeny veškeré nároky poškozeného zaměstnance na náhradu újmy na zdraví, kterou utrpěl v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Odpovědný zaměstnavatel je tak povinen poškozenému nahradit:

  • ztrátu na výdělku
  • bolest
  • ztížení společenského uplatnění
  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením, a to včetně náhrady za péči osobou blízkou,
  • věcnou škodu a jednorázovou náhradu nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance.

Odpovědný zaměstnavatel je dále povinen v případě, že zaměstnanec zemře následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, poskytnout pozůstalým po zemřelém tyto náhrady:

  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
  • přiměřené náklady spojené s pohřbem,
  • náklady na výživu pozůstalých,
  • jednorázovou náhradu nemajetkové újmy pozůstalých a věcnou škodu.

Jednotlivé nároky poškozeného na náhradu újmy na zdraví z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jsou na sobě zcela nezávislé a mohou vznikat postupně, anebo některé z nich nemusí vzniknout vůbec. Záleží vždy na okolnostech konkrétního případu. 

Je přitom na poškozeném zaměstnanci, aby své nároky uplatnil – tedy vyčíslil, doložil a vyzval odpovědného zaměstnavatele k jejich úhradě. Pokud tak neučiní, nedostane odškodnění, neboť zaměstnavatel ani jeho pojišťovna nevyplácí odškodnění bez aktivity poškozeného zaměstnance.

Rovněž je nutno uplatnit nároky co nejdříve, jelikož podléhají promlčení.

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Neváhejte kontaktovat náš zkušený tým odborníků

nároky z pracovního úrazu

Kontaktujte nás

Více informací?

Poskytujeme poradenskou činnost i navazující právní zastoupení po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně, v Praze a po předchozí dohodě ve středních Čechách a na Moravě.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.