Naše služby a odměna

Naše služby

Pomáháme poškozeným

Poradna pro poškozené se dlouhodobě věnuje poškozeným, kteří utrpěli pracovní úraz, byla jim uznána nemoc z povolání, nebo byli účastníky dopravní nehody jako poškození.
Bezplatné právní poradenství prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky
Bezplatná osobní konzultace Vašeho případu
Navazující právní zastoupení za předem dohodnutou smluvní provizi z vymoženého plnění
kontaktovat bezplatně

Proč využít naše služby

Poradenskou činnost v rámci poradny zajišťují specializované advokátky, které se této oblasti dlouhodobě věnují a mají na svém kontu nespočet úspěšně vyřešených případů. Od prvního kontaktu tedy komunikujete s odborníkem se zkušenostmi v dané oblasti, který Vás provede celým případem až do úspěšného konce. Předávání případu mezi více právníky nebo asistenty totiž může značně narušit důvěru, která se utvoří během prvotně navázaného kontaktu s poškozeným. Podrobnosti o advokátkách najdete zde.
Máte jistotu, že advokátky jsou pojištěné z odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti.
Můžete se spolehnout, že advokátky jsou schopny Vám pomoci i s potížemi, které se k pracovnímu úrazu mohou přidružit. U pracovního úrazu totiž mnohdy nelze řešit odškodnění, aniž byste zároveň nemuseli řešit ukončování pracovního poměru, vymáhání dvanáctiměsíčního odstupného, otázku invalidního důchodu, zajištění lékařského posudku u poskytovatele pracovnělékařských služeb, ale i oblast rodinnou.
Přestože Poradna pro poškozené sídlí v Kolíně, poskytuje poradenskou činnost i navazující právní zastoupení díky moderním technologiím po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně pro Čechy a v Přerově pro Moravu.
Reference našich klientů

Naše odměna

BEZPLATNĚ posoudíme Váš případ.

Bezplatně poskytujeme právní poradenství poškozeným v jejich složité sociální situaci.

PŘEDEM NIC NEHRADÍTE

Víme, že poškození jsou často bez příjmu v tíživé finanční situaci, proto neúčtujeme žádné zálohy ani jiné poplatky předem.

ZAPLATÍTE smluvní provizi 10 – 20 % z plnění, které Vám vymůžeme.

V případě převzetí právního zastoupení zaplatíte smluvní provizi pouze z vymoženého plnění. Přesná výše provize je určena dle složitosti případu před převzetím právního zastoupení. Tento způsob odměny je pro nás motivační, abychom udělali ve věci maximum.

NIC NEPLATÍTE v případě neúspěchu

Pokud z ojedinělých důvodů nebude Váš případ úspěšný a nic nebude vymoženo, nebude Vás to nic stát. Riziko neúspěchu je na nás.
Poradna pro poškozené je tu pro Vás a těší se na Vaši důvěru.
kontaktujte nás

Služby Vám poskytují

Jsme advokátky specializující se na odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání. Provozujeme bezplatnou telefonickou a e-mailovou poradnu pro poškozené zaměstnance a poskytujeme právní zastoupení při jednání se zaměstnavatelem, pojišťovnou a v soudních sporech o odškodnění.

JUDr. Petra Kubínová

advokátka
Mám velkou radost, když mohu poškozeným pomáhat při překonávání všech strastí, které jim v souvislosti s pracovním úrazem mohou vzniknout. Odměnou je mi pocit z dobře odvedené práce a především úsměv na rtech mých klientů.
2011
Po absolvování Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově jsem pokračovala ve studiích na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, kde jsem v roce 2011 úspěšně získala titul Magistra práv.
2016
Od roku 2016 působím jako samostatná advokátka a jsem ráda, že se mohu věnovat blíže oblasti práva, která mi dává smysl, a tou je právě oblast odškodňování pracovních úrazů, nemocí z povolání a dopravních nehod a související agendě.
2017
V roce 2017 získala titul Doktor práv za obhajobu rigorózní práce na téma Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Pracovní zkušenosti jsem získala nejprve na právním oddělení Ministerstva spravedlnosti v Praze a následně v Advokátní kanceláři Mgr. Ing. Petra Rožánka v Poděbradech, která se specializuje zejména na problematiku náhrady újmy na zdraví.

Mgr. et Mgr. Julie Krénová

advokátka
Díky úzké specializaci nabízím klientům rozsáhlé praktické zkušenosti a detailní znalost problematiky, a to včetně judikatury a rozhodovací praxe soudů. Při poskytování právních služeb úzce spolupracuji s dalšími odborníky, zejména se soudními znalci z oboru zdravotnictví či doprava.
2011
V roce 2011 jsem absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a získala titul Magistra práv. Znalosti z trestního práva jsem si rozšířila při dalším studiu na Bezpečnostně právní fakultě Policejní akademie ČR, kde jsem v roce 2016 získala druhý titul Mgr.
2011
V roce 2011 jsem působila v neziskovém sektoru, kde jsem se věnovala pomoci obětem trestných činů. Následně jsem vstoupila do advokacie, praktické zkušenosti jsem získala v advokátní kanceláři v Praze a v Poděbradech.
2015
Od roku 2015 působím jako samostatná advokátka. Ve své advokátní praxi se specializuji na poskytování právních služeb v oblasti práva pracovního, trestního a v oblasti náhrady újmy na zdraví a životě.

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Přestože Poradna pro poškozené sídlí v Kolíně, poskytuje poradenskou činnost i navazující právní zastoupení díky moderním technologiím po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně pro Čechy a v Přerově pro Moravu.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.