Naše služby a odměna

Naše služby

Pomáháme poškozeným

Poradna pro poškozené se dlouhodobě věnuje poškozeným, kteří utrpěli pracovní úraz, byla jim uznána nemoc z povolání, nebo byli účastníky dopravní nehody jako poškození.
Bezplatné právní poradenství prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky
Bezplatná osobní konzultace Vašeho případu
Navazující právní zastoupení za předem dohodnutou smluvní provizi z vymoženého plnění
kontaktovat bezplatně

Proč využít naše služby

Poradenskou činnost v rámci poradny zajišťují specializované advokátky, které se této oblasti dlouhodobě věnují a mají na svém kontu nespočet úspěšně vyřešených případů. Od prvního kontaktu tedy komunikujete s odborníkem se zkušenostmi v dané oblasti, který Vás provede celým případem až do úspěšného konce. Předávání případu mezi více právníky nebo asistenty totiž může značně narušit důvěru, která se utvoří během prvotně navázaného kontaktu s poškozeným. Podrobnosti o advokátkách najdete zde.
Máte jistotu, že advokátky jsou pojištěné z odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti.
Můžete se spolehnout, že advokátky jsou schopny Vám pomoci i s potížemi, které se k pracovnímu úrazu mohou přidružit. U pracovního úrazu totiž mnohdy nelze řešit odškodnění, aniž byste zároveň nemuseli řešit ukončování pracovního poměru, vymáhání dvanáctiměsíčního odstupného, otázku invalidního důchodu, zajištění lékařského posudku u poskytovatele pracovnělékařských služeb, ale i oblast rodinnou.
Přestože Poradna pro poškozené sídlí v Kolíně, poskytuje poradenskou činnost i navazující právní zastoupení díky moderním technologiím po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně pro Čechy a v Přerově pro Moravu.
Reference našich klientů

Naše odměna

BEZPLATNĚ posoudíme Váš případ.

Bezplatně poskytujeme právní poradenství poškozeným v jejich složité sociální situaci.

PŘEDEM NIC NEHRADÍTE

Víme, že poškození jsou často bez příjmu v tíživé finanční situaci, proto neúčtujeme žádné zálohy ani jiné poplatky předem.

ZAPLATÍTE smluvní provizi 10 – 20 % z plnění, které Vám vymůžeme.

V případě převzetí právního zastoupení zaplatíte smluvní provizi pouze z vymoženého plnění. Přesná výše provize je určena dle složitosti případu před převzetím právního zastoupení. Tento způsob odměny je pro nás motivační, abychom udělali ve věci maximum.

NIC NEPLATÍTE v případě neúspěchu

Pokud z ojedinělých důvodů nebude Váš případ úspěšný a nic nebude vymoženo, nebude Vás to nic stát. Riziko neúspěchu je na nás.
Poradna pro poškozené je tu pro Vás a těší se na Vaši důvěru.
kontaktujte nás

Služby Vám poskytují

Jsme advokátky specializující se na odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání. Provozujeme bezplatnou telefonickou a e-mailovou poradnu pro poškozené zaměstnance a poskytujeme právní zastoupení při jednání se zaměstnavatelem, pojišťovnou a v soudních sporech o odškodnění.

JUDr. Petra Kubínová

advokátka
Mám velkou radost, když mohu poškozeným pomáhat při překonávání všech strastí, které jim v souvislosti s pracovním úrazem mohou vzniknout. Odměnou je mi pocit z dobře odvedené práce a především úsměv na rtech mých klientů.
2011
Po absolvování Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově jsem pokračovala ve studiích na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, kde jsem v roce 2011 úspěšně získala titul Magistra práv.
2016
Od roku 2016 působím jako samostatná advokátka a jsem ráda, že se mohu věnovat blíže oblasti práva, která mi dává smysl, a tou je právě oblast odškodňování pracovních úrazů, nemocí z povolání a dopravních nehod a související agendě.
2017
V roce 2017 získala titul Doktor práv za obhajobu rigorózní práce na téma Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Pracovní zkušenosti jsem získala nejprve na právním oddělení Ministerstva spravedlnosti v Praze a následně v Advokátní kanceláři Mgr. Ing. Petra Rožánka v Poděbradech, která se specializuje zejména na problematiku náhrady újmy na zdraví.

Mgr. et Mgr. Julie Krénová

advokátka
Díky úzké specializaci nabízím klientům rozsáhlé praktické zkušenosti a detailní znalost problematiky, a to včetně judikatury a rozhodovací praxe soudů. Při poskytování právních služeb úzce spolupracuji s dalšími odborníky, zejména se soudními znalci z oboru zdravotnictví či doprava.
2011
V roce 2011 jsem absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a získala titul Magistra práv. Znalosti z trestního práva jsem si rozšířila při dalším studiu na Bezpečnostně právní fakultě Policejní akademie ČR, kde jsem v roce 2016 získala druhý titul Mgr.
2011
V roce 2011 jsem působila v neziskovém sektoru, kde jsem se věnovala pomoci obětem trestných činů. Následně jsem vstoupila do advokacie, praktické zkušenosti jsem získala v advokátní kanceláři v Praze a v Poděbradech.
2015
Od roku 2015 působím jako samostatná advokátka. Ve své advokátní praxi se specializuji na poskytování právních služeb v oblasti práva pracovního, trestního a v oblasti náhrady újmy na zdraví a životě.

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Přestože Poradna pro poškozené sídlí v Kolíně, poskytuje poradenskou činnost i navazující právní zastoupení díky moderním technologiím po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně pro Čechy a v Přerově pro Moravu.