Jednorázová náhrada újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance přísluší jeho manželovi, partnerovi, dítěti a rodiči jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové újmy. Tato náhrada přísluší i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu. Odpovědi na nejčastější otázky v souvislosti s tímto nárokem najdete níže.

O jaké nejčastější případy půjde?

Typicky může jít o kómatické stavy, závažná poškození mozku či o ochrnutí výrazného rozsahu, tj. o následky srovnatelné s usmrcením osoby, kdy smutek, strach, pocity zoufalství a beznaděje způsobují blízkým osobám nemajetkovou újmu.

Jak se stanoví výše náhrady?

Zákon nestanoví nejnižší ani nejvyšší výši náhrady nemajetkové újmy. Tato výše se bude určovat podle okolností každého případu. Bude se hodnotit zejména kvalita a intenzita vzájemného vztahu mezi zaměstnancem a jemu blízkou osobou.

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Neváhejte kontaktovat náš zkušený tým odborníků

nároky z pracovního úrazu

Kontaktujte nás

Více informací?

Poskytujeme poradenskou činnost i navazující právní zastoupení po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně, v Praze a po předchozí dohodě ve středních Čechách a na Moravě.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.