Invalidní důchod, jak a kdy o něj požádat

30 listopadu, 2022

Často se stává, že pracovní úraz či nemoc z povolání zanechají na zdraví zaměstnance trvalé následky, pro které již není schopen vykonávat svou dosavadní práci. V takovém případě lze jen doporučit, aby zaměstnanec požádal o přiznání invalidního důchodu.

Invalidní důchod je dávkou důchodového pojištění. Poškozený zaměstnanec se může stát osobou invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

O přiznání invalidního důchodu rozhoduje na základě žádosti poškozeného zaměstnance Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušná dle trvalého bydliště žadatele. O žádosti je rozhodováno na základě zdravotnické dokumentace zaměstnance a osobního vyšetření lékařem z Lékařské posudkové služby OSSZ. Konkrétní pokles pracovní schopnosti určuje OSSZ podle přílohy vyhlášky č. 359/2009 Sb., která vyjmenovává jednotlivá poškození zdraví a k nim přiřazuje příslušný procentní pokles pracovní schopnosti. Podle míry poklesu pracovní schopnosti rozeznáváme tři stupně invalidity.

Obecně lze doporučit, aby zaměstnanec požádal o invalidní důchod ihned poté, kdy bude zřejmé, že následky na zdraví jsou trvalé (lze požádat i za trvání pracovní neschopnosti). Důvodem je skutečnost, že řízení o přiznání invalidity trvá zpravidla několik měsíců, další 3 měsíce trvá rozhodnutí o výši invalidního důchodu.

V případě, že OSSZ žádost o přiznání invalidního důchodu zamítne, je možno podat do 30 dnů od oznámení rozhodnutí opravný prostředek – námitky. Námitky se podávají u orgánu sociálního zabezpečení, který o zamítnutí žádosti rozhodl. V případě, že ani na základě námitek nebude žádosti o přiznání invalidity vyhověno, má poškozený zaměstnanec právo podat žalobu k soudu, a to do 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.