Jak se valorizuje renta?

30 listopadu, 2022

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renta) přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po ukončení pracovní neschopnosti s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.

Poškození zaměstnanci se na naši poradnu obrací často s dotazem, jakým způsobem se renta valorizuje, proto Vám nyní situaci objasníme.

Valorizací rozumíme pravidelnou úpravu, kterou provádí vláda ČR svým nařízením. Při výpočtu renty je důležité, že valorizace se nevztahuje na samotnou rentu, ale na rozhodný výdělek, ze kterého se renta počítá.

Vláda vydává koncem kalendářního roku nařízení, ve kterém stanoví, o kolik se od 1. ledna následujícího roku zvýší rozhodný výdělek pro výpočet renty.

V roce 2022 byl rozhodný výdělek valorizován standardně k 1. 1. 2022 a dále mimořádně k 1. 6. 2022 dle nařízení vlády č. 138/2022 Sb. a k 1. 9. 2022 dle nařízení vlády č. 256/2022 Sb. Na těchto dvou mimořádných valorizacích je navíc jiné to, že se vztahují i na nově přiznané renty v roce 2022, a to i kdyby byly přiznány až po vydání těchto příslušných valorizačních předpisů. Standardní valorizace k 1. 1. příslušného roku se týká pouze rent, na které vznikl nárok rok předcházející.

Valorizace bývá prováděna nejčastěji procentuálním navýšením, přičemž je nutné poznamenat, že o uvedená procenta se zvýší rozhodný výdělek pro výpočet renty, nikoliv celá výsledná renta.

Při výpočtu renty nepodléhá valorizaci pouze rozhodný výdělek, valorizuje se také invalidní důchod. Pokud poškozený zaměstnanec pobírá v důsledku nemoci z povolání invalidní důchod, je nutné při výpočtu nové výše renty počítat jak s valorizovaným rozhodným výdělkem, tak s valorizovaným invalidním důchodem, který se od rozhodného výdělku odečítá.

Pokud si nebudete vědět rady, jak správně vypočítat rentu v případě nemoci z povolání, obraťte se na naši bezplatnou poradnu.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.