Pracovní poměr na dobu určitou a náhrada za ztrátu na výdělku

30 listopadu, 2022

Má zaměstnanec, který je v pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a kterému v průběhu neschopnosti skončí pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, nárok na odškodnění i za dobu po skončení pracovního poměru?  Uvedené je častým dotazem, s nímž se obrací poškození zaměstnanci na naši bezplatnou poradnu, proto Vám nyní situaci objasníme.

Zákoník práce v ustanovení § 271p uvádí, že zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při výkonu práce na základě dohody (o pracovní činnosti nebo o provedení práce) uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento základní pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že postižený zaměstnanec by byl i nadále zaměstnán.

Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR lze předpokládat, že by byl poškozený zaměstnanec i nadále zaměstnán, pokud prokáže, že se i před úrazem pravidelně živil prací, tj. byl pravidelně zaměstnán či veden na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V případě, že uvedené zaměstnanec prokáže, náleží mu náhrada za ztrátu na výdělku i za dobu po ukončení pracovního poměru na dobu určitou.

Na ostatní nároky z odškodnění (odškodnění bolesti, trvalých následků a nákladů léčení) nemá skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby vliv a poškozený zaměstnanec má nárok na jejich úhradu.

Pokud si nebudete vědět rady, jak získat odškodnění za pracovní úraz v případě pracovního poměru ukončeného uplynutím sjednané doby, obraťte se na naši bezplatnou poradnu.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.