Stal se Vám pracovní úraz nebo Vám byla uznána nemoc z povolání? Od ledna 2023 máte nárok na vyšší odškodnění za bolestné a trvalé následky!

25 dubna, 2023

Dosavadní právní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolování stanovila hodnotu 1 bodu odpovídající rozsahu poškození zdraví zaměstnance v celkové výši 250,- Kč, přičemž tato právní úprava byla účinná od konce roku 2015 a ani navzdory inflaci nebyla za celých 7 let její účinnosti navýšena. To se však od ledna 2023 změnilo!

Odškodňování pracovních úrazů se tak po dlouhé době srovnalo s hodnotou bodu, která se uplatňovala pro poškozené, kteří utrpěli úraz nikoli pracovní, odškodňovaný dle občanskoprávní úpravy. Byť tato velká nerovnost v odškodňování byla kritizována ze strany laické i odborné veřejnosti včetně Ústavního soudu ČR, až nyní jsme se dočkali nápravy v právní úpravě. Doposud bylo možné získat navýšení hodnoty bodu pro poškozené pouze soudní cestou s odkazem na závěry rozhodnutí Ústavního soudu ČR.

Jak se hodnota bodu za pracovní úraz a nemoc z povolání navýšila?

Z původních 250,- Kč za 1 bod nově hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. 

Jak je to s pracovními úrazy, které se staly za účinnosti staré právní úpravy?

Pokud se Vám stal pracovní úraz nebo jste utrpěli nemoc z povolání v předcházejících letech, přičemž do konce roku 2022 nebylo rozhodnuto o stanovení náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, uplatní se nová výhodnější právní úprava i na Vás.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.