Výpověď z pracovního poměru pro následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

30 listopadu, 2022

V roce 2022 vydal Nejvyšší soud ČR rozhodnutí, dle kterého pro posouzení platnosti výpovědi z pracovního poměru zaměstnavatelem je rozhodující nikoliv závěr lékařského posudku, který zaměstnavatel přiložil k výpovědi z pracovního poměru, ani závěr rozhodnutí vydaného v rámci přezkumného řízení podle § 46 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ale objektivní zjištění, že zaměstnanec nebyl ke dni doručení výpovědi z pracovního poměru schopen pro následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vykonávat práci dle pracovní smlouvy.

V konkrétním případě jde o poškozenou zaměstnankyni, která se domáhala u soudu, aby bylo určeno, že rozvázání pracovního poměru výpovědí je neplatné. Poškozené byla dána výpověď dne 30. 8. 2017 na základě lékařského posudku vydaného závodním lékařem z důvodu, že pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci.

Vzhledem k tomu, že v lékařském posudku nebylo nic řečeno o příčině tohoto stavu, tedy že tato zdravotní nezpůsobilost souvisela s nemocí z povolání, dal zaměstnavatel poškozené zaměstnankyni výpověď podle § 52 písm. e) zák. práce, tedy bez nároku na 12 - měsíční odstupné. Poškozená zaměstnankyně se následně podrobila lékařskému vyšetření a až ke dni 4. 9. 2017 jí byla uznána nemoc z povolání. Tedy až 4 dny po podání výpovědi zaměstnavatelem.

Nejvyšší soud ČR uvedl, že je potřeba v řízení zkoumat, zda i v den výpovědi z pracovního poměru trpěla poškozená nemocí z povolání. Soudní znalec se přitom vyjádřil, že v případě, že by odborné měření, které bylo prováděno v rámci procesu uznávání nemoci z povolání, bylo provedeno dříve, byla by i ona alergie, tj. asthma bronchiale, zjištěna dříve a dříve by tedy i byla uznána nemoc z povolání. Za této situace tedy Nejvyšší soud ČR usoudil, že určení neplatnosti výpovědi je oprávněné.

Tyto situace jsou poměrně časté, neboť proces uznávání nemoci z povolání je zdlouhavý a v době ukončení pracovní neschopnosti ještě zaměstnavatel nemá k dispozici objektivní zjištění o zdravotním stavu zaměstnance z kliniky pracovního lékařství. Této situace tak využívá, aby nemusel poškozenému zaměstnanci vyplácet 12 – měsíční odstupné.

Stala se Vám tato situace? Neváhejte se na nás obrátit. S vedením takových sporů máme mnohaleté zkušenosti.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.