Zvýšení odškodnění za trvalé následky způsobené pracovním úrazem

30 listopadu, 2022

Zaměstnanec, který utrpí pracovní úraz, má nárok, aby mu zaměstnavatel zaplatil odškodnění. Jedním z nároků poškozeného zaměstnance je náhrada za ztížení společenského uplatnění, kterou se odškodňují trvalé následky na zdraví.

V případě, že pracovní úraz zanechá následky trvalého charakteru, vypracuje ošetřující lékař posudek, kterým provede bodové zhodnocení následků v souladu s nařízením vlády č. 276/2015 Sb. Na základě lékařského posudku je možno vyčíslit náhradu za ztížení společenského uplatnění – počet bodů určených lékařem se násobí částkou stanovenou v předmětném nařízení vlády (v současné době 250,- Kč).

V některých případech se stává, že takto vypočtené odškodnění trvalých následků, není s ohledem na konkrétní okolnosti přiměřené. Zákoník práce na takové případy pamatuje – náhrada za ztížení společenského uplatnění může být přiměřeně zvýšena, a to rozhodnutím soudu.

Zvýšení náhrady za trvalé následky se může zaměstnanec domoci na podkladě žaloby podané příslušnému soudu.  V soudním řízení bude muset zaměstnanec prokázat, že jsou zde okolnosti, které odůvodňují, aby mu bylo soudem přiznáno další odškodnění za trvalé následky. Zaměstnanec bude muset prokázat, že trvalý následek (například ztráta končetiny) má do jeho života větší dopad než v jiných případech, například proto, že zaměstnanec utrpěl úraz v nízkém věku či proto, že zapojení poškozeného zaměstnance do sportovního či společenského života bylo před úrazem větší, než je běžné.

Zaměstnanec musí v žalobě navrhnout částku, kterou považuje za přiměřené odškodnění trvalých následků nad rámec již přiznaného odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Konečnou výši odškodnění stanoví soud na základě své úvahy, kdy poměřuje věc s jinými obdobnými případy již řešenými a současně přihlíží k okolnostem konkrétního případu.

Domoci se zvýšení odškodnění za trvalé následky není jednoduché a zaměstnanci se zpravidla neobejdou bez pomoci advokáta specializovaného na oblast pracovních úrazů.

Závěrem dodáváme, že zákoník práce umožňuje, aby bylo rozhodnutím soudu zvýšeno také odškodnění za bolesti vytrpěné při pracovním úrazu.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.