Náhrada nákladů spojených s léčením

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Zaměstnanec, který utrpí pracovní úraz, je ve většině případů donucen vynakládat nemalé finanční prostředky na léčení. Tyto náklady následně může uplatnit jako svou újmu z pracovního úrazu. Odpovědi na nejčastější otázky v souvislosti s tímto nárokem najdete níže.

Na co si dát pozor?

Problémy s výpočtem tohoto nároku nebývají. Stává se však, že poškozený nemá vědomost o tom, co všechno se dá v rámci tohoto nároku uplatnit. Tím přichází o další finanční kompenzaci. Typickým příkladem je náhrada nákladů za péči o poškozeného osobou blízkou.

Co lze považovat za náklady spojené s léčením?

Zjednodušeně lze říci, že se jedná o veškeré náklady, které vynaloží zaměstnanec ke zlepšení či udržení zdravotního stavu způsobeného pracovním úrazem.

Zpravidla se jedná o doplatky za léky a zdravotnické pomůcky, doplatky za rehabilitaci či pobyt v lázních, náklady vynaložené na dopravu do zdravotnických zařízení a podobně.

Je možno odškodnit péči rodinných příslušníků o poškozeného zaměstnance?

Pod náklady spojené s léčením je možno podřadit také náklady vzniklé tím, že se třetí osoby (zpravidla příbuzní, ale i sousedé či známí) starají o poškozeného zaměstnance, který v důsledku zranění není schopen vykonávat určité činnosti. Typicky se jedná o případy, kdy je poškozený zaměstnanec upoután na lůžko, anebo má končetinu v sádře a potřebuje pomoc při úkonech, jako jsou příprava a podání stravy, oblékání či osobní hygiena.

nároky z pracovního úrazu

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Přestože Poradna pro poškozené sídlí v Kolíně, poskytuje poradenskou činnost i navazující právní zastoupení díky moderním technologiím po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně pro Čechy a v Přerově pro Moravu.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.