Náhrada nákladů spojených s léčením

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Zaměstnanec, který utrpí pracovní úraz, je ve většině případů donucen vynakládat nemalé finanční prostředky na léčení. Tyto náklady následně může uplatnit jako svou újmu z pracovního úrazu. Odpovědi na nejčastější otázky v souvislosti s tímto nárokem najdete níže.

Na co si dát pozor?

Problémy s výpočtem tohoto nároku nebývají. Stává se však, že poškozený nemá vědomost o tom, co všechno se dá v rámci tohoto nároku uplatnit. Tím přichází o další finanční kompenzaci. Typickým příkladem je náhrada nákladů za péči o poškozeného osobou blízkou.

Co lze považovat za náklady spojené s léčením?

Zjednodušeně lze říci, že se jedná o veškeré náklady, které vynaloží zaměstnanec ke zlepšení či udržení zdravotního stavu způsobeného pracovním úrazem.

Zpravidla se jedná o doplatky za léky a zdravotnické pomůcky, doplatky za rehabilitaci či pobyt v lázních, náklady vynaložené na dopravu do zdravotnických zařízení a podobně.

Je možno odškodnit péči rodinných příslušníků o poškozeného zaměstnance?

Pod náklady spojené s léčením je možno podřadit také náklady vzniklé tím, že se třetí osoby (zpravidla příbuzní, ale i sousedé či známí) starají o poškozeného zaměstnance, který v důsledku zranění není schopen vykonávat určité činnosti. Typicky se jedná o případy, kdy je poškozený zaměstnanec upoután na lůžko, anebo má končetinu v sádře a potřebuje pomoc při úkonech, jako jsou příprava a podání stravy, oblékání či osobní hygiena.

nároky z pracovního úrazu

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Přestože Poradna pro poškozené sídlí v Kolíně, poskytuje poradenskou činnost i navazující právní zastoupení díky moderním technologiím po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně pro Čechy a v Přerově pro Moravu.