Odstupné

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

V některých případech přísluší poškozenému zaměstnanci vedle náhrady škody a újmy na zdraví i odstupné jako zvláštní finanční kompenzace při skončení pracovního poměru pro pracovní úraz. Odpovědi na nejčastější otázky v souvislosti s tímto nárokem najdete níže.

Na co si dát pozor?

Vzhledem k tomu, že výplata odstupného není kryta zákonným pojištěním, se zaměstnavatelé snaží všemožným způsobem této povinnosti vyhnout, i za cenu nezákonných praktik. Je proto nanejvýš pro zaměstnance důležité, aby se nenechali zaměstnavatelem donutit k výpovědi z důvodů jiných než pro pracovní úraz, aby nepodepsali něco, s čímž nesouhlasí, nebo aby včas podstoupili lékařskou prohlídku u závodního lékaře. V praxi řešíme časté případy neplatností výpovědí, vymáháme nevyplacené odstupné, nebo řešíme otázky spojené s převedením zaměstnance na jinou vhodnou práci.

Kdy má poškozený zaměstnanec nárok na odstupné ze zdravotních důvodů?

Odstupné z tzv. zdravotních důvodů přísluší zaměstnanci, u kterého došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí za strany zaměstnavatele dle § 52 písm. d) zákoníku práce (tedy z důvodu, že zaměstnanec dle posudku závodního lékaře nemůže dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz), anebo dohodou z týchž důvodů.

V jaké výši odstupné náleží a kdy bude vyplaceno?

Odstupné náleží ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku poškozeného zaměstnance. Dvanáctinásobek stanoví zákoník práce jako nejnižší možné odstupné. Někteří zaměstnavatelé poskytují odstupné pro zaměstnance poškozené pracovním úrazem ve vyšší výši (např. dle ustanovení kolektivní smlouvy).

Odstupné vyplácí zaměstnavatel, a to po skončení pracovního poměru zaměstnance v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy.

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Neváhejte kontaktovat náš zkušený tým odborníků

nároky z pracovního úrazu

Kontaktujte nás

Více informací?

Poskytujeme poradenskou činnost i navazující právní zastoupení po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně, v Praze a po předchozí dohodě ve středních Čechách a na Moravě.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.