Náhrada věcné škody

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Poškozený zaměstnanec má nárok na náhradu věcné škody, kterou není pouze škoda na věcech. Odpovědi na nejčastější otázky v souvislosti s tímto nárokem najdete níže.

Co je věcná škoda?

Pod věcnou škodu řadíme poškození věcí (např. oblečení), které vzniklo v důsledku pracovního úrazu.

Současně lze pod věcnou škodu podřadit veškerou škodu, která vznikla v souvislosti s pracovním úrazem a není kryta některým z uvedených nároků. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR se věcnou škodou rozumí také náklady, které vzniknou poškozenému zaměstnanci tím, že pro pracovní úraz nemůže obstarávat svou domácnost v původním rozsahu a musí některé práce v domácnosti vykonávat jiná osoba, která je dříve nevykonávala (zpravidla příbuzní).

nároky z pracovního úrazu

Kontaktujte nás

Máte dostatek informací k získání všech nároků z Vašeho pracovního úrazu?

Přestože Poradna pro poškozené sídlí v Kolíně, poskytuje poradenskou činnost i navazující právní zastoupení díky moderním technologiím po celé České republice. Osobní schůzku je možné sjednat v Kolíně pro Čechy a v Přerově pro Moravu.